Oferta

„Zmiana zachodzi, kiedy stajemy się tym, kim jesteśmy, a nie kiedy próbujemy być tym, kim nie jesteśmy.”
Fritz Perls

W gabinecie terapeutycznym oferuję kompleksową psychoterapię, dostosowaną do potrzeb każdego, kto dąży do poprawy komfortu swojego życia, poszukuje wolności od uciążliwych objawów, pragnie rozwinąć swoje możliwości, czy też chce w pełni wykorzystać swój potencjał. Oferuję wsparcie w:

^

Wsparcie w trudnościach życia osobistego i zawodowego:

Oferujemę pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych, zarówno na płaszczyźnie osobistej, jak i zawodowej.

^

Interwencja kryzysowa i pomoc w radzeniu sobie z żałobą:

Wspieram w najtrudniejszych chwilach życia.

^

Rozwój osobisty:

Pomagam odkryć i rozwijać indywidualne możliwości każdego klienta.
^

Leczeniu nerwic, depresji i problemów psychosomatycznych:

Zajmuję się skutecznym leczeniem szerokiego spektrum zaburzeń.

Formy Pomocy Psychoterapeutycznej:

Konsultacja

Pierwszym krokiem do poprawy jest rozpoznanie problemu i ustalenie dalszego planu działania. Zazwyczaj jest to jedna lub dwie sesje, w których się poznajemy.

Terapia indywidualna

Regularne, tygodniowe 50 minutowe sesje dostosowane do potrzeb i pojawiających się wyzwań.

Psychoterapia krótkoterminowa i długoterminowa

Moje podejście jest elastyczne i zależne od rzeczywistych potrzeb zmiany w krótkim lub dłuższym okresie czasu.

Psychoterapia grupowa

Tu możemy obejrzeć siebie na tle grupy i pod okiem doświadczonego prowadzącego wspierać swój rozwój i pracę nad sobą na tle grupy ludzi, często z podobnymi wyzwaniami.

Warsztaty rozwoju osobistego

Na warsztatach mamy możliwość aktywnego uczenia się i rozwijania kompetencji interpersonalnych.

Najczęstsze Pytania o Psychoterapię:

Jak wygląda spotkanie z psychoterapeutą?

Spotkanie z psychoterapeutą to przede wszystkim bezpieczna i dyskretna przestrzeń do rozmowy. Skupia się na swobodnej wymianie myśli i uczuć, gdzie psychoterapeuta stosuje swoją wiedzę i umiejętności, aby pomóc lepiej zrozumieć swoje wyzwania, motywacje i potrzeby. Praca w terapii obejmuje głębsze zrozumienie własnych sposobów myślenia, przeżywania i działania, co pozwala na skuteczniejsze kierowanie własnym życiem.

Jakie są różnice w kompetencjach psychologa, psychoterapeuty i psychiatry?
  • Psycholog to osoba z wykształceniem wyższym w dziedzinie psychologii, która może przeprowadzać diagnozę psychologiczną i oferować poradnictwo.
  • Psychoterapeuta to specjalista, który przeszedł dodatkowe, specjalistyczne 4 letnie szkolenie w zakresie psychoterapii. Skupia się na diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń psychicznych oraz na pracy nad rozwojem osobowości klienta.
  • Psychiatra to lekarz specjalista, który po studiach medycznych specjalizuje się w psychiatrii. Zajmuje się głównie leczeniem zaburzeń psychicznych, często z użyciem leków.
Co to jest superwizja w kontekście terapii?
Superwizja to forma wsparcia i kontroli pracy terapeutycznej. Terapeuci regularnie konsultują swoją pracę z doświadczonym superwizorem, aby zapewnić najwyższą jakość świadczonych usług. Superwizor ocenia proces terapii, pomaga korygować ewentualne błędy oraz wspiera terapeutę w rozwoju zawodowym. Superwizja jest również gwarancją bezpieczeństwa i skuteczności terapii, a pacjenci pozostają w niej anonimowi.