Piotr Nadulski

Psychoterapia Gestalt
Telefon: +48 799 089 936 E-mail: piotr.nadulski@gmail.com
„Ważne jest nie to, co ze mną zrobiono, lecz to co ja sam zrobiłem z tym, co ze mną zrobiono”
– J.P. Sartre

Terapia Gestalt – Podejście Skupione na Całościowym Widzeniu Człowieka

Terapia Gestalt, wywodząca się z filozofii egzystencjalnej Sartre’a, traktuje człowieka jako aktywnego twórcę swojego życia. W Gestalt, słowo „zorganizowana całość” odzwierciedla nasze widzenie człowieka i jego doświadczeń jako integralnych i nierozerwalnych. Tutaj, jesteś nie pacjentem, lecz klientem – aktywnym uczestnikiem swojej przemiany.

OfertaWarsztaty

Metody Pracy w Psychoterapii Gestalt

W terapii Gestalt wykorzystuje się różnorodne metody, z których główne to:
w

Dialog Fenomenologiczny

Skupiający się na autentyczności, świadomości i zaangażowaniu w spotkaniu.

Eksperyment

Technika umożliwiająca doświadczanie problemów w inny sposób, na przykład poprzez „pracę na dwóch krzesłach”.

Praca ze Snem

Unikalna metoda, również stanowiąca rodzaj eksperymentu.

Cechy Wyróżniające Terapii Gestalt

Terapia Gestalt skupia się na „tu i teraz” relacji terapeutycznej, zapraszając do partnerskiej współpracy zamiast hierarchicznej relacji lekarz-pacjent. Charakteryzuje ją fenomenologiczny sposób opisu, unikając etykietowania i założeń, aby rzeczywistość klienta była widoczna w jej autentycznej formie.

Źródła Terapii Gestalt

Założona na początku XX wieku przez Fritza i Laurę Perls oraz Paula Goodmana, terapia Gestalt łączy psychologię postaci, teorię pola Lewina, filozofię egzystencjalną oraz elementy psychodramy. Jest to podejście humanistyczne, które akcentuje podmiotowość człowieka, jego zasoby i znaczenie relacji międzyludzkich.

Czy Terapia Gestalt jest dla Ciebie?

Terapia ta skutecznie wspiera osoby z zaburzeniami lękowymi, nerwicami, depresją oraz trudnościami w nawiązywaniu relacji. W przypadku psychozy czy uzależnień, metoda Gestalt jest modyfikowana, często wspierana przez farmakoterapię.
Zaproszenie
Zapraszam Cię do odkrycia, jak terapia Gestalt może pomóc Ci zrozumieć siebie i kształtować Twoją przyszłość. Dołącz do mnie w tej podróży, gdzie będziemy wspólnie pracować nad Twoim rozwojem i samopoznaniem.